öğütme verimliliğini optimize etmenin yolları ve araçları